Korpen hör till 1728 års kvartersnamn i Gamla staden.

Kvarteret torde höra till den zoologiska namngruppen även om Arthur Nordén försökte hitta en historisk förklaring. I kvarteret ”har bott en gammal läkare, som mindre befattade sig med sin vetenskap än ’med ett den tiden lönande handtverke: att procenta med penningar; och som han genom ett öfverdrifvet ocker obarmhärtigt korpade sin nödställda nästa, så lärer qvadraten deraf blivit kallad Korpen’. ”

(Kvarteret Korpen i hörnet Drottninggatan – Repslagaregatan. Vykort)