Kvarteret Kloret i Kvillinge landsbygd namngavs den 22 september 2009.

Namngrupp ”gasformiga grundämnen”. Den gulgröna gasen klor har en stickande lukt, och är starkt giftig och bakteriedödande. Grundämnet upptäcktes 1774 av den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele.

(Åkeriet Helgenäs Transporter i kvarteret Kloret år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)