Den 1 december 1949 namngavs kvarteret Kardusen i Ljura.

Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.

Karduspapper var ett enklare, grovt omslagspapper som började användas på 1600-talet. Papperspaketen, så kallade karduser, var alltid fyrkantiga och användes bland annat för att förpacka snus, men även tändstickor, krut och hagel.