Kvarteret Kanslirådet i Såpkullen namngavs den 17 december 1946.

Namngrupp ”yrken och titlar”.