Kvarteret Johannes i Gamla staden namngavs den 23 april 1990.

I hörnet Drottninggatan–Repslagaregatan låg 1728 S:t Johannes församlings pastorsboställe, med kyrkan på andra sidan Drottninggatan. År 1937 köpte Konsumentföreningen den gamla prästgården och byggde varuhuset Kon­sum på tomten. Kvarteret hette S:t Johannes 1728 och fram till 1990.

(Konsums varuhus i Kvarteret Johannes. Foto: Sune Sundahl. Ur Arkitektur- och designcentrums samlingar)