Kvarteret Importen i Sylten namngavs den 18 februari 1915.

Namngrupp ”industrianknytning”. Stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet fastställdes 1915 och ”med tanke på ändamålet med området ifråga eller att tjäna till tomter åt industrien och handeln har Utskottet valt följande namn, nämligen Motorn, Exporten, Importen, Kaveln, Kraften, Industrien, Slakthuset, Ångan, Värmen och Handeln.”

(Kooperativa Förbundets margarinfabrik i kvarteret Importen. Ur fotosamlingen Gamle Swartzens Minnen, Norrköpings stadsarkiv)