Kvarteret Hospitalsholmen i Sylten namngavs den 22 september 1938.

Kvarteret är ”beläget å förutvarande Hospitalsholmen” som var omgiven av vatten ända in på 1900-talet. Magistraten i Norrköping fick 1649 arrendera Hospitalsholmen som var anslagen till Norrköpings hospital, och 1893 gav riksdagens tillstånd till Norrköpings stad att lösa in mark från gården Hospitalsholmen för att utvidga segelrännan. På holmen låg värdshuset Röda Stugan och ett uppskattat söndagsnöje för borgerskapet var att åka på utflykt dit och spela kägel, ro och dricka punsch.