Kvarteret Hambon i Navestad namngavs den 25 augusti 1969.

Namngrupp ”danser”.