Kvarteret Första Kyssen i Klockaretorpet namngavs den 29 mars 2016.

Namngrupp ”Folkets park”. ”Det beslutade kvartersnamnet är föreslaget av namnberedningens ledamöter med utgångspunkt i det i området belägna Folkets park med dess tidigare nöjesaktiviteter och kopplingar till dessa.”

(Borgens förskola i kvarteret Första Kyssen år 2022)