Den 18 februari 1915 namngavs kvarteret Exporten på Sylten.

Namngrupp ”industrianknytning”. Stadsplanen för det nya östra handels- och industriområdet fastställdes 1915 och ”med tanke på ändamålet med området ifråga eller att tjäna till tomter åt industrien och handeln har Utskottet valt följande namn, nämligen Motorn, Exporten, Importen, Kaveln, Kraften, Industrien, Slakthuset, Ångan, Värmen och Handeln.”

(Svea Choklad på Tullhusgatan i kvarteret Exporten år 1966. Foto: Gustaf Larsson. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)