Kvarteret Elddonet i Ljura namngavs den 1 december 1949.

Namngrupp ”tobak och eld”. Kvarteren Elddonet, Kardusen, Pipan och Sigillet samt Monopolet i Klingsberg namngavs samtidigt och namnen anknyter till den tobaksodling som bedrevs i området fram till 1947.

(Kvarteret Elddonet vid Ljuragatan. Vykort)