Kvarteret Cisternen i Sylten namngavs den 28 november 1983.

Namngrupp ”industrianknytning”. När kvarteret fick sitt namn fanns där tre stora cisterner.