Kvarteret Bystämman i Enebymo namngavs den 27 juli 1960.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.