Den 27 juli 1960 namngavs kvarteret Bostället i Enebymo.

Namngrupp ”det gamla bondesamhället”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.