Kvarteret Bokbindaren i Lagerlunda namngavs den 28 april 1951.

Namngrupp ”hantverksyrken”.