Den 28 april 1951 namngavs kvarteret Bildhuggaren i Lagerlunda.

Namngrupp ”hantverksyrken”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.