Den 25 augusti 1975 namngavs kvarteret Basfiolen i Klockaretorpet.

Namngrupp ”musikinstrument”.