Den 25 augusti 1975 namngavs kvarteret Basfiolen i Klockaretorpet.

Namngrupp ”musikinstrument”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.