Den 25 augusti 1975 namngavs kvarteret Basfiolen i Klockaretorpet.

Namngrupp ”musikinstrument”.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.