Kvarteret Aspen i Gamla staden namngavs senast 1876.

Namngrupp ”träd”.

(Zetterbloms Bilhandel i hörnet Nygatan-Olai Kyrkogata i kvarteret Aspen år 1970. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)