Kvarteret Amerika i Sylten namngavs den 22 september 1938.

Namngrupp ”geografiska namn”. Beredningsutskottet ”har härmed tänkt sig, att detta kvarter skulle bliva det första i en serie med namn efter världsdelarna.” Så blev inte fallet, men Amerika följdes av de geografiska kvartersnamnen Danmark, Norge, Finland, Island och Estland.

(Goodyears däckfabrik vid Lindövägen i kvarteret Amerika år 1960. Foto: Norrköpings Tidningar)