Kvarteret Amanuensen i Såpkullen namngavs den 11 januari 1977.

Namngrupp ”yrken och titlar”.