Den 11 april 2007 namngavs Kullavägen i Krokek.

Vägen fick detta namn eftersom området kallas för Kulla. Området fick i sin tur sitt namn av att det ligger på gården Kullas marker. Namnet Kulla är en gammal böjningsform av ordet kulle.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.