Den 11 april 2007 namngavs Kullavägen i Krokek.

Vägen fick detta namn eftersom området kallas för Kulla. Området fick i sin tur sitt namn av att det ligger på gården Kullas marker. Namnet Kulla är en gammal böjningsform av ordet kulle.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.