Den 15 december 1955 namngavs Kratsbacken i Smedby.

Backen har fått sitt namn från soldattorpet Kratstorpet som fick sitt namn av den siste knekten Johan Fredrik Kratz (1838–1914). Kratz tjänstgjorde vid Första livgrenadjärregementet 1862–1891 och fick 13 barn. Soldatnamnet bildades av krats – ett redskap för rengöring av gevärsloppet. När indelningsverket avskaffades i början av 1900-talet blev torpet privatägt och döptes om till Eklund.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.