Den 21 november 1974 namngavs Kolarevägen i Norra Granstorp, Kvillinge landsbygd.

Namnvalet motiverades inte, men syftar sannolikt – liksom den samtidigt namngivna Skogshuggarevägen – på gamla sysslor i skogarna kring Norra Granstorp. De tre vägnamnen i området tillkom efter hemställan från Norra Granstorps vägsamfällighet.

(Kolarevägen går någonstans under träden mitt i bilden)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.