Knallvägen i Jursla namngavs den 7 april 1967.

Namnet syftar sannolikt på ”bergsknalle” eftersom vägen ligger i sluttningen ner från den stora Kvillingeförkastningen och namngavs samtidigt som intilliggande Rullstensvägen.