Den 22 juni 1983 namngavs Klumpstugevägen i Kopparbo, Kolmårdens landsbygd.

Den äldsta stugan i området kallades sedan åtminstone första halvan av 1800-talet för Klumpstugan eller Klumpastugan. Namnet kommer från berget Klumpen nordost om Kopparbo där man under 1600-talet hittade järnmalm.

(Stensborg och Berga i Kopparbo, nuvarande Klumpstugevägen 14 och 12. Vykort poststämplat 1916. Från Kopparbo – förr och nu)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.