Den 17 december 1942 namngavs Klingsbergsgatan i Klingsberg och Såpkullen.

Gården Klingsberg låg på samma plats som dess medeltida föregångare Kalvsberg (”Kalsberg”) på höjden i nuvarande Klingsbersgparken. Den omtalades som torp första gången 1737 och ägdes av Swartziska friskolan 1793–1939 och därefter av Norrköpings stad, som lät riva gården i början på 1950-talet när dess mark bebyggdes med småhus.

(Klingsbergs gård i nuvarande Klingsbergsparken. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.