År 1544 köptes Klingsberg av Gustav Vasa, arrendatorn avhystes och Norrköpingsborna fick bruka jorden. Området var sedan i princip obebott tills dagens stadsdel växte fram.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om Klingsbergs historia.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Flygfoto över västra delen av Klingsberg. Foto: Oscar Bladh. Ur ArkDes samlingar)