Den 23 mars 1972 namngavs Kättsättersgatan i Skarphagen.

Döpt efter godset Kättsätter som också gav namn åt ett område i Skarphagen. Gården är känd sedan början av 1400-talet och blev fideikommiss inom Ekemanska släkten 1795. Kättsätter innehåller det fornsvenska mansnamnet Kætil och slutledet säter i betydelsen skogsäng eller utmarksäng.