Den 12 juni 1997 namngavs Kardonbron mellan Händelö och Malmölandet.

Bron har fått sitt namn av den intilliggande Kardonholmen. Holmen hette Röskär i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet, senare Carons holme eller Karons holme (1860-talet) och Kardons holme (1902).

Bakgrunden till namnet är oklart. Enligt en teori växer kardon (en slags kronärtskocka) på holmen. Holländaren Cardon var en av Louis De Geers skeppare och det kan ha varit han som gav han namn åt holmen. Kanske har vi att göra med den grekiska mytologins färjkarl Charon – en central gestalt i bland annat Bellmans diktning som symbol för döden. En intilliggande holme hade på 1700-talet ett grekiskt gudanamn: Neptun – en variant av den grekiske havsguden Neptunus namn.

(Kardonbron år 2020. Foto: Trafikverket)