2017

”Det nya gatunamnet är föreslaget utifrån temat i området där gatunamnen till stor del är satta efter sjörelaterade termer.”