Kanotgatan i Lindö namngavs den 8 juni 2017.

”Det nya gatunamnet är föreslaget utifrån temat i området där gatunamnen till stor del är satta efter sjörelaterade termer.” Gatan var fram till 2017 en del av Bråviksvägen.