Den 6 december 2006 namngavs Kakelugnsvägen i Strömsfors.

Vid denna väg ligger Norrköpings Kakelugnsmakeri.

(Frälsningsarméns hus i Strömsfors vid Kakelugnsvägen och Nyköpingsvägen, 2014. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.