Ingelstad, beläget i Östra Eneby s:n af Bråbo h:d. Ingelsta omtalas år 1527 i ett vittnesbref af hospitalssysslomannen Eskil Mickilsson, i hvilket han intygar, att han på riksföreståndaren Sten Stures befallning utbetalat en penningesumma till ärl. och välb. hustru Dorothe för flere gårdar, hvaribland äfven denna. År 1638 köptes åtminstone större delen af denna egendom af assessoren Törnsköld, tillhörde år 1683 fru Brita Strömberg, troligen den förres dotterdotter samt 1700 och 1725 C. Johansson, 1853 fabrikören F. W. Östergren (1 1/2 m.) och E. Pettersson (1/4 m). År 1872 tillhörde gården enkefru W. Östergren och för närvarande inspektören Andersson.

Egendomen består med underlydande af 1 7/8 mantal skatte. Afståndet till Norrköping är 0,1 mil.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877