Den 23 september 1952 namngavs Holms väg i Åby.

Namnet minner om banarbetaren Axel Holm (1898–1962) som innehade många kommunala förtroendeuppdrag i Kvillinge kommun, bland dem ordförande i kommunalfullmäktige och i kommunalnämnden från 1949 och fram till sin död 1962. Axel Holm bodde dock inte vid denna väg som hette Skolvägen åren 1950–1970.