Den 28 januari 1993 namngavs Holmentorget i stadsdelen Berget.

Det var ett nytt torg som anlades inne på Holmenområdet vid Värmekyrkan när Holmens gamla fabriksområde blev allmän mark. Grunden till Holmens bruk lades redan 1609 då hertig Johan av Östergötland startade ett vapenfaktori här. Bruket kom under Louis De Geers ledning att omfatta även mässingsbruk och kvarnar. Senare tillkom även pappers- och bomullstillverkning. Så sent som 1986 flyttade Holmens sista verksamhet – papperstillverkningen – ut från Kvarnholmen, den holme som gett bolaget dess namn.