Namnet Himmelstalundsparken är känt första gången 1956.

Det stora grönområdet vid Motala ström kallas i dagligt tal Himmelstalundsfältet.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.