Den 18 oktober 1945 namngavs Hasselbacken i Svärtinge.

En backig väg som löper i riktning mot Hasselviken. Fastigheten Hasselviken styckades av från Bonäs gård och bebyggdes på 1870-talet.