Den 12 september 2012 namngavs Hamnbrogatan i Sylten och Saltängen.

Gatan fick sitt namn av att den bitvis går parallellt med Hamnbron.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.