Hagalundsvägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Hagalund var en del av gården Brännkärr söder om Strömsfors.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.