Hagalundsvägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Hagalund var en del av gården Brännkärr söder om Strömsfors.