Gustaf Janzéns rondell i Klockaretorpet namngavs den 28 mars 2017.

Rondellen ligger i den södra änden av Gustaf Janzéns gata.