Den 22 november 1995 namngavs Grytstorget i stadsdelen Berget.

Torget ligger vid en viktig plats i Norrköpings industrihistoria. Här fanns Gryts kvarn redan 1487 och stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings största industri och Sveriges största ylletillverkare. Senare köpte Norrköpings Bomullsväfveri tomten för att bygga ett nytt spinneri och Tuppens stora fabriksbyggnad stod således klar 1861. I lokalerna finns sedan 1999 Norrköpings Science Park. Från Grytstorget utgår Norra Grytsgatan och i närheten finns Södra Grytsgatan.

Namnet Gryt sägs ha kommit av ett gryt – det vill säga stenkummel eller stenröse – som funnits här.

(Grytstorget till vänster om Gryts fabriksområde. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.