Den 22 november 1995 namngavs Grytstorget i stadsdelen Berget.

Torget ligger vid en viktig plats i Norrköpings industrihistoria. Här fanns Gryts kvarn redan 1487 och stod kvar ännu 1719. I början av 1800-talet köpte Lars Johan Söderberg och Janne Arosenius kvarntomten och uppförde en modern yllefabrik här. Firman Söderberg & Arosenius blev snabbt Norrköpings största industri och Sveriges största ylletillverkare. Senare köpte Norrköpings Bomullsväfveri tomten för att bygga ett nytt spinneri och Tuppens stora fabriksbyggnad stod således klar 1861. I lokalerna finns sedan 1999 Norrköpings Science Park. Från Grytstorget utgår Norra Grytsgatan och i närheten finns Södra Grytsgatan.

Namnet Gryt sägs ha kommit av ett gryt – det vill säga stenkummel eller stenröse – som funnits här.

(Grytstorget till vänster om Gryts fabriksområde. Foto: Harri Blomberg/Wikimedia Commons)