Den 4 juni 1964 namngavs Grundläggaregatan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”. Södra delen av gatan utgör sedan 2010 en del av Plåtslagaregatan.