Den 4 juni 1964 namngavs Grundläggaregatan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”. Södra delen av gatan utgör sedan 2010 en del av Plåtslagaregatan.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.