Den 4 juni 1964 namngavs Grundläggaregatan i Hageby.

Namngrupp ”byggnadsarbetare”. Södra delen av gatan utgör sedan 2010 en del av Plåtslagaregatan.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.