Den 16 september 1965 namngavs Gröndalsgatan i Klingsberg.

I närheten av gatan hade stugan Gröndal funnits under andra halvan av 1800-talet och ännu 1930.