Gråbergsgatan i Vilbergen namngavs den 25 maj 1967.

Namngrupp ”stenbrytning”. Gråberg är i dagligt tal benämning på det svenska urberget.