Godsgatan på Saltängen namngavs den 31 maj 1866.

Namngrupp ”hamnverksamheter”. Namnet syftar på den godshantering som bedrevs i hamnen.