Gästgivarevägen i Åby namngavs den 4 oktober 1963.

Vägen utgör huvudväg i området Åby Gästgivaregård där vägarna fick sina namn 1963. Peter Kruse på Krusenhof arrenderade 1638 ett kronohemman i byn Lilla Åby och skapade ett gästgiveri som kom att bli en medelpunkt i socknen under nästan 300 år. År 1654 övernattade Kristina, som just hade abdikerat som drottning, på gästgiveriet under sin resa till Rom, och 1692 avnjöt kronprins Karl – den blivande Karl XII – sin middag här. Från Lilla Åby gästgivaregård utgick hästskjutsar ännu 1911 till Norrköping, Krokek, Melby och Simonstorp.