Den 4 oktober 1963 namngavs Gästgivarevägen i Åby.

Denna väg utgör huvudväg i området Åby Gästgivaregård där vägarna fick sina namn 1963. Peter Kruse på Krusenhof arrenderade 1638 ett kronohemman i byn Lilla Åby och skapade ett gästgiveri som kom att bli en medelpunkt i socknen under nästan 300 år. År 1654 övernattade Kristina, som just hade abdikerat som drottning, på gästgiveriet under sin resa till Rom, och 1692 avnjöt kronprins Karl – den blivande Karl XII – sin middag här. Från Lilla Åby gästgivaregård utgick hästskjutsar ännu 1911 till Norrköping, Krokek, Melby och Simonstorp.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.