Gamla Stadshuset i Norrköping uppfördes 1802-1803 av länsbyggmästaren Casper Seurling efter ritningar av arkitekten Carl Fredrik Sundvall. Byggnaden är uppförd av reveterat timmer i två våningar under valmat, tegeltäckt sadeltak. Huvudentrén mot Karl Johansparken flankeras av kolonner och på baksidan av huset finns ett halvrunt trapphus, byggt av tegel 1931-32 efter ritningar av arkitekten Ragnar Hjorth i samband med en genomgripande restaurering av byggnaden. Det ursprungliga trapphuset var rektangulärt och hade dubbla trapplopp. Åren 1848-1851 gjordes en del ombyggnader efter ritningar av stadsarkitekten Carl Theodor Malm. Samtidigt tillbyggdes en flygel av tegel med bostad för restauratören i bottenvåningen och sällskapslokaler i övervåningen.

Källa: Bebyggelseregistret (Byggnadsminnen 1961-1978 – Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981)

(Foto: Ragnar Öberg (Wiki Takes Norrköping 1 participant) CC BY-SA 3.0)