Gamla Krokeksvägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Detta är den gamla vägen som löpte från Stockholmsvägen till Krokek.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.