Gamla Krokeksvägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Detta är den gamla vägen som löpte från Stockholmsvägen till Krokek.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.