Gamla Krokeksvägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Detta är den gamla vägen som löpte från Stockholmsvägen till Krokek.