Här låg stadens avrättningsplats. I ett gåvobrev från 1470-talet nämns galgen invid Domarringen. På kartor från 1600- och 1700-talet är platsen utmärkt med just en galge och benämns ”rättareplats”. Vägen dit från Kransporten i stadsplanket kallades logiskt nog Galggatan. Den sista avrättningen på Galgberget ägde rum 1838 då klädesvävaren Carl Magnus Kullman halshöggs efter att ha rånmördat tre kvinnor i staden. Han blev även den siste som avrättades i Norrköping. Själva avrättningsplatsen låg på en berghylla mellan Galgberget och Helge berg vid Idrottsparken, och den sprängdes bort när Skarphagsleden anlades.