Fru Edlas plats i Nordantill namngavs den 12 augusti 2013.

Platsen har fått namn efter Edla Ståhlbom (1844–1934) som vid sin make Edvards död 1893 tog över verksamheten i Ståhlbom & Co Kvarnaktiebolag. Vid platsen finns fortfarande Ståhlboms silo.

(Fru Edlas plats i korsningen Västgötegatan-Garvaregatan år 2017. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs Förlag)