Fru Edlas plats i Nordantill namngavs den 27 augusti 2013.

Platsen har fått namn efter Edla Ståhlbom (1844–1934) som vid sin make Edvards död 1893 tog över verksamheten i Ståhlbom & Co Kvarnaktiebolag. Vid platsen finns fortfarande Ståhlboms silo.

(Den blivande Fru Edlas plats i Google Street View år 2011)