Den 8 juni 1944 namngavs Fridtunagatan i Klingsberg.

Gatan är döpt efter handelsträdgården Lilla Fridtuna genom vars mark den anlades. Rörelsen kallades Lilla Fridtuna till skillnad mot Stora Fridtuna som låg inne i stadsområdet i nuvarande Vasaparken. Handelsträdgården är känd från början av 1900-talet och fanns kvar fram till början av 1940-talet då Norrköpings stad, som köpt upp marken, planerade ny bebyggelse i det som skulle bli HSB:s bostadsrättsförening Fridtuna.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.